• 0312 230 47 04 – 05

Çerez Politikası

V: Ocak,2021

GİRİŞ:

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI– BEMBİRSEN (“Sendika” olarak anılacaktır) olarak, web sitemiz, uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler gibi birtakım teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.orgve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

·  Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

·  Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

·  Birinci Taraf Çerezler:Birinci taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

·  Üçüncü Taraf Çerezler:Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

BEMBİRSEN,Gizlilik Politikası’na uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler:İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri:İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri:BEMBİRSENinternet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politikada gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

 

Sitemizde kullandığımız bazı çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

Çerez

Sağlayıcı

Açıklama

Süre

Tür

PHPSESSID

bembirsen.org.tr

Bu tanımlama bilgisi PHP uygulamalarına özgüdür. Çerez, web sitesindeki kullanıcı oturumunu yönetmek amacıyla bir kullanıcının benzersiz oturum kimliğini saklamak ve tanımlamak için kullanılır. Tanımlama bilgisi bir oturum tanımlama bilgisidir ve tüm tarayıcı pencereleri kapatıldığında silinir.

Oturum süresince

Zorunlu Çerez

IDE

doubleclick.net

Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır

1 yıl

Pazarlama

test_cookie

doubleclick.net

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

1 gün

Pazarlama

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Entegre YouTube videoları içeren sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.

179 gün

Pazarlama

YSC

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videoları gördüğüne ilişkin istatistikleri tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Oturum süresince

Pazarlama

yt.innertube::nextId

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videoları gördüğüne ilişkin istatistikleri tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Oturum süresince

Pazarlama

yt.innertube::requests

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videoları gördüğüne ilişkin istatistikleri tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Oturum süresince

Pazarlama

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depola

Oturum süresince

Pazarlama

 

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depola

Kalıcı

Pazarlama

yt-remote-device-id

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depola

Kalıcı

Pazarlama

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depola

Oturum süresince

Pazarlama

yt-remote-session-app

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depola

Oturum süresince

Pazarlama

yt-remote-session-name

youtube.com

Yerleşik YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depola

Oturum süresince

Pazarlama

cookie_visit

bembirsen.org.tr

Sınıflandırılmamış

1 yıl

Sınıflandırılmamış

Son Güncelleme : 29 Mart 2021

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tarayıcı Adı Link
Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox  https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Yandex  https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari  https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge  https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Opera  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Sendikamıza başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU VE BİLGİ TALEP HAKKININ KULLANILMASI

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak sendikamıza iletmeniz durumunda BEMBİRSENtalebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

BEMBİRSENtarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye BEMBİRSEN Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

 
 CMS v8.0