Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Memur-Sen 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Memur-Sen ve üye sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri ile 81 İl Temsilcisinin katılımıyla Devlet Personel Başkanlığı önünde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

 

 

 

 

Kortej halinde Kızılay Özveren Sokak’tan Devlet Personel Başkanlığı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Memur-Sen ve üye sendikaların yöneticileri ile üyeleri katıldı. Taleplerin dile getirildiği sloganların atıldığı ve dövizlerin taşındığı yürüyüşe vatandaşların ilgisi de yoğundu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel Turbay ile Genel Başkan Vekilimiz Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcılarımız Medeni Sevinç, Recayi Karslı, Bem-Bir-Sen’in 2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme taleplerini içeren dosyayı Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat teslim edildi.

Devlet Personel Başkanlığı önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklamasına geçildi. Basın açıklamasında konuşan Yalçın, Kamu görevlileri açısından yeni kazanımlara, kamu görevlileri sendikacılığı açısından yeni eşiklerin aşılmasına zemin oluşturacak 4.Dönem Toplu Sözleşme’ye dair tekliflerini teslim etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek “Türkiye’nin en büyük emek hareketi ve toplu sözleşme masasının yetkilisi Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, “Büyük Türkiye” söylemiyle uyumlu olacak tekliflerle masada olacağız” dedi. Memur-Sen Teşkilatlarıyla farklı zaman aralıklarıyla talepleri inceleyip değerlendirdiklerini ifade eden Yalçın, “Son olarak gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızla 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimize, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla Kamu İşvereni’ne sunmak ve kamuoyuna deklare etmek üzere nihai şeklini verdik. Bu kapsamda, toplu sözleşme masasının yetkili Konfederasyonu Memur-Sen’in 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin teklifleri genel hatlarıyla şu şekildedir;

1- Kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık  %16.60 iki yıllık %38.52 oranında zam yapılmasını içeren üç alternatifli teklifle ve masada olacağız. 

Alternatif 1:

Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına

2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %6 Zam

2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 Zam

Alternatif 2:

2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam

Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam

2019 yılı için: 1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam

Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam,

Alternatif 3:

2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam,

2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 zam,

Şeklinde üç teklifimiz var. Bu tekliflerin en düşük memur maaşına etkisi şu şekilde gerçekleşecek.

 

Zamların Yansıma Örnekleri

*En düşük memur maaşı (Hizmetli 13/1 bekâr) 2.405 TL

1. Alternatif :

2018 Birinci Altı Ay: 2.646 TL, ikinci Altı Ay: 2.804 TL – Topl %16,60 zam

2019 Birinci Altı Ay: 3.085 TL, ikinci Altı Ay: 3.331 TL – Topl % 18,80 zam

2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,52

2.Alternatif :

2018 Birinci Altı Ay: 2.654 TL, ikinci Altı Ay: 2.839 TL – Topl % 18,06 zam

2019 Birinci Altı Ay: 3.118 TL, ikinci Altı Ay: 3.337 TL – Topl % 17,51 zam

2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,74

3.Alternatif:

2018 Birinci Altı Ay: 2.704 TL, ikinci Altı Ay: 2.886 TL – Topl % 19,18 zam

2019 Birinci Altı Ay: 3.153 TL, ikinci Altı Ay: 3.405 TL – Topl % 18,80 zam

2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%41,59

 

Bu çerçevede; kamu görevlilerinin maaşlarına, ORANSAL ZAM (+Taban aylık ya da ek ödeme Zammı)+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıyoruz. (Yukarıda yer verilen artış oranları sadece katsayılara ilişkin yüzdelik zam ile ek ödeme puanı ya da taban aylık tutarı kapsamındaki artışlar çerçevesinde belirlenmiş olup toplu sözleşmeye yönelik diğer tekliflerle birlikte bu oranlar daha da yükselecektir.)

2- Enflasyon farkının 6 aylık dönem sonunda değil gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istiyoruz.

3- Kamu görevlilerine büyüme oranının %50’si oranında refah payı verilsin teklifini masaya taşıyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına, 01.01.2018’den itibaren 2017 yılda gerçekleşen büyümenin yarısı, 01.01.2019’dan itibaren 2018 yılında gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz.

4- Gelir vergisi oranındaki artışa dayalı maaş kaybının telafisini istiyoruz. Kamu görevlilerinin %15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz.

5– Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 katı artırılmasını istiyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20’den 100’e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2.05 TL olan bir yıllık kıdem aylığının 10,27 TL ye çıkması yanında kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz.

6- Yan ödeme katsayısının ve gösterge rakamlarının %50 artırımlı uygulanmasını istiyoruz. Mevcuttaki yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının % 50 artırımlı ödenmesini teklif ediyoruz. Bu teklifle,  bütün kamu görevlilerinin mevcuttaki yan ödeme tutarları (oransal zamlar hariç olmak üzere) %50 oranında artmış olacak. Örneğin öğretmen için mevcutta 24,42 TL olan yan ödeme tutarının Ocak 2018 itibarıyla 36,64 TL’ye yükselecek.

7- Toplu Sözleşme ikramiyesinin 77 TL’den 102 TL’ye yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı (204 TL) ödenmesini teklif ediyoruz.

8- Eş yardımının 219 TL’den için 410 TL’ye, çocuk yardımının 102 TL’ye yükseltilmesini teklifini masaya taşıyoruz.

9- Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-tl doğum yardımı ödeneği ödensin istiyoruz.

10- Ölüm yardımı ödeneğinde artış istiyoruz. Kamu görevlilerinin yararlandığı 1.951 TL ölüm yardımının 3.902 TL’ye, eş ve çocuklarının ölümü halinde ödenen 975 TL ölüm yardımının 1.951 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.

11- Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 TL olarak ödemesini istiyoruz. Kamu görevlilerine 0-6 yaş arasındaki çocukları için 426 TL kreş yardımı ödenmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve gündüz bakımevi açılmasının özendirilmesini masaya taşıyacağız.

12- Kamu görevlilerine 4.878 TL tutarında evlenme yardımı ödeneği verilmesi teklif ediyoruz.

13- Servis hizmetinin bütün merkez teşkilatlarında sunulmasını ve sunulamadığı hallerde ücretsiz toplu taşıma kartı ya da ulaşım ücreti ödenmesini istiyoruz.

14- Kamu yemekhanelerinde ve kamuya yemek hizmeti alımlarında “helal gıda sertifikası” şartı uygulansın, kamu görevlilerinin yemek ücretlerinde artış yapılmasın istiyoruz.

15- Kamu görevlilerine; 2018 yılı için 200 TL, 2019 yılı için 300 TL nakdi giyecek yardımı yapılsın. Giyecek yardımından istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerinin yararlanmasını istiyoruz.

16- Kamu görevlilerine ramazan ve kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi olarak 1.915 TL ödensin teklifini masaya taşıyoruz.

17- Sosyal yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini teklif ediyoruz. Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal yardımların ödenmesine devam edilmesi teklifini masaya taşıyoruz.

18- Kılık-kıyafete ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini istiyoruz.

19- fazla çalışma ücretlerindeki mevcut tutarların %100 artırılmasını istiyoruz.

20- Bütün kamu görevlilerinin ek ödemelerinin 5 puan( 50 TL), bazı kamu görevlilerinin ek ödemelerinin ilave 5-12 puan (50TL-120TL ) artırılmasını teklif ediyoruz.

21- Kamu görevlilerinin emekli maaşlarında en düşük 475 TL ve emekli ikramiyelerinde en düşük 19.000 TL artış yapılmasını sağlayacak şekilde özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının artırılmasını istiyoruz.

22- Kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecelere yükselmesine engel olan yasal ve idari düzenlemelerdeki sınırlamaların kaldırılmasını istiyoruz.

23- Harcırah kanunu kapsamında ödenen gündelik ve arazi tazminatı tutarlarının yükseltilmesini istiyoruz.

Mevcut Durum TEKLİFİMİZ
GÜNDELİKLER

Bütçe Kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla en az 34,18 – en fazla 45,92

2018 yılı için:  55 TL – 95 TL

2019 yılı için:  60 TL – 105 TL

ARAZİ TAZMİNATI

Derece ve kademe itibariyle

en az 13,35 – en fazla 13,88

2018 yılı için 22 TL

2019 yılı için 25 TL

Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)

 24- Sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin memur kadrosuna geçirilmesi ve kadrolu istihdam edilme noktasındaki ısrarımızı teklif olarak masaya taşıyoruz.

25- Kamu görevlilerine görev süreleri boyunca bir defa kullanılmak üzere “hac izni” verilmesini istiyoruz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.