Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

2018-2019 Toplu Sözleşme ile kamu çalışanlarının kazanımları ve kazançlarına yansıyacak miktarlar maddeler halinde belirlendi. Buna göre;

1- Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL ikinci altı ayda 1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, ikinci altı ayda 1.637 TL olarak ödenecek.

2- Kamu Avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücreti üst sınırı 25.632 TL’ye yükseltildi ve aylık 1.540 TL’den %38 artışla 2.136 TL’ye çıkarılması sağlandı
Kamu Avukatlarından 1/4 kademesinde olanların 2017 Temmuz ayında vekalet ücreti dahil 5.631 TL olan maaşı, vekalet ücretindeki ilave artış ile birlikte Ocak ayında 6.446 TL’ye çıkacak ve toplam artış oranı %14,4’e ulaşacak. Bu tutara avukatların görev gereği dava için çıktıkları her gün karşılığı 29 TL eklenecektir.

3- Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına,  özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL ilave zam yapıldı.

4- Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 10 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL ilave zam yapıldı.

5- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına, özel hizmet tazminatları 5 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL ilave zam yapıldı.

6- Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına ödenen tutar 2018 ilk dönem için  97.600 TL,  2019 için 114.700 TL oldu.Malul kalanlara ise maluliyet derecesine göre tazminat ödenmesi sağlandı.

7- 4/C’li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren %40 artışla 256 TL olarak verilmesi sağlandı.

4/C’li personelden ilköğretim mezunu olanların 2017 Temmuzda aile yardımı ve ek ödeme dâhil 2.334 TL olan maaşı, 2018 Ocak ayındaki yüzdelik zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 2.492 TL ye çıkacak ve toplam maaş artış oranı %6,77’ye ulaşacak.

4/C’li personele çalışmayan eşi için brüt 270 TL eş yardımı, 0-6 yaş grubundaki çocukları için 63,44 TL, 6 yaş üstü çocukları için 31,72 TL aile yardımı verilmesi sağlandı.

4/C’li personelin ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilme hakkı devam edecek. Böylelikle bu personel aylık 95 TL fazla çalışma ücreti alabilecek.

8- Mühendisler ve diğer teknik personel ile birlikte çevresel etki değerlendirmesi amacıyla arazide görev yapan Biyologlar arazi tazminatı kapsamına alınmış olup arazide görev yaptıkları her gün için 30,45 TL ilave ödeme yapılması sağlandı.

9- Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımının, ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılması sağlandı.

10- Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve bu kadroda bulunanların teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılması sağlandı.

11- Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına, ek ödeme oranları 12 puan artırılmak suretiyle 1 Ocak 2018 itibariyle 122 TL ilave zam yapıldı.

12- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek çocuk yardımının %50 artırımlı olarak ödenmesi sağlandı.

13- Büyükşehire dönüştürülen illerde ilçelere gidiş gelişler sebebiyle harcırah ödenmesinde yaşanan sorunların, memuriyet mahalli yeniden tanımlanarak çözümlenmesi sağlandı.

14- Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması sağlandı.

15- Engelli kamu görevlilerine; mesleki uyum eğitimlerinin verilmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin eşlik etmesi sağladı ve kamu konutlarından pozitif ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

16- Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin, konutun yeri ve niteliği dikkate alınarak sıra tahsisine esas puanda değerlendirilmemesi sağlandı.

17- Aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için zamanında bildirimde bulunmayanlara daha sonra bildirimde bulunmaları halinde geriye dönük 3 ay süreyle daha aile yardımı ödeneği verilmesi sağlandı.

18- Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetlerinde hem kapasitenin artırılması hem de kalitenin artırılması sağlanacak.

19- Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer alması uygulamasına devam edecek.

20- Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesine devam edilecek.

21- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog ünvanlı kamu görevlilerine, teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek.

22- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek.

23-  Kamu görevlisinin burs alan ve Devlet tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek.

24- Kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinlerini cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesi sağlandı.

25- Kamu görevlilerine, hac farizalarını yerine getirmeleri için hac süresince ücretsiz izin kullanabilme hakkı elde edildi.

26- Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.