Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ÜYELERİMİZ 1 ÖN LİSANS, 3 LİSANS ve 16 YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN YARARLANACAK

Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik düzenlediği eğitim fırsatlarına bir yenisini daha ilave etti. Ahmet Yesevi Üniversitesi ile imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasıyla üyelerimiz uzaktan ön lisans, lisan ve yüksek lisans yapabilecek.

Eğitim anlaşması Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından imzalanmıştı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP programlarında yer alan 1 Ön Lisans, 3 Lisans ve 16 Yüksek Lisans programına ait özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Programlara ait ayrıntılı bilgilerini http://www.turtep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Tanıtım

Programın amacı, bilgisayar programcılığı alanında, bu konunun uzmanlarını yetiştirmektir. Bu bölüm öğrencileri C, C++, VB, Java gibi temel programlama dilleri yanı sıra Web Programlama ve Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda derinliğine eğitim almaktadırlar. Ayrıca Windows ve UNIX işletim sistemleri konusunda da dersler almaktadırlar. Programlama dilleri ve işletim sistemleri teorik temelleri işlenmekte ve pratik uygulamalarla desteklenmektedir. Normal eğitim süresi 4 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Ön Lisans programına başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından yapılan YGS-1 puan türüne göre yerleştirilmiş olmanız gerekmektedir.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için müfredat programında bulunan bütün derslerden başarılı olmak ve 76 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Diploması verilir.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans

Tanıtım

Programın amacı, bilgisayar donanım teknolojisi, yazılım ve yazılım geliştirme teknikleri, veri tabanları ve bilişim sistemlerinin yönetimi gibi konularda eğitim sunmak ve bu alandaki yetişmiş insan sayısını artırmaktır. Bilgisayar Mühendisliği programı günümüzün iş ve endüstri gereksinmelerine uygun biçimde, güncel bilgisayar teknolojisi düzeyinde Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek gayesiyle düzenlenmiştir. Normal eğitim süresi 8 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Bilgisayar mühendisliği lisans programına başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından yapılan LYS MF-4 puan türüne göre yerleştirilmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile de girebilirler.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için tüm zorunlu dersleri başararak 136 kredi toplamına ulaşan öğrencilerimiz mezuniyete hak kazanırlar. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Endüstri Mühendisliği Lisans

Tanıtım

Programın amacı, bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapan, planlayan ve bu sistemleri yöneten insanlar yetiştirmektir. Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim dalıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Normal eğitim süresi 8 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Endüstri mühendisliği lisans programına başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından yapılan LYS MF-4 puan türüne göre yerleştirilmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile de girebilirler.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için tüm zorunlu dersleri başararak 136 kredi toplamına ulaşan öğrencilerimiz mezuniyete hak kazanırlar.

Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Tanıtım

Programın amacı, yoğun bir bilgisayar eğitimi yanı sıra işletme dersleri de sunmak ve bu alandaki eğitimli insan sayısını artırmaktır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Normal eğitim süresi 8 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Yönetim bilişim sistemleri lisans programına başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından yapılan LYS TM-1 puan türüne göre yerleştirilmiş olmanız gerekmektedir Ayrıca Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile de girebilirler.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için tüm zorunlu dersleri başararak 136 kredi toplamına ulaşan öğrencilerimiz mezuniyete hak kazanırlar. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması verilir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı Bilgisayar Mühendisliği alanında güncel ve ileri seviyede eğitim vermektir. Program uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunları ile ÖSS-SAY puanı ile öğrenci kabul eden en az 4 yıllık Lisans mezunu olanlar başvurabilmektedir. 2016-2017 Güz döneminden itibaren Lisans derecesini kabul edildiği yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere 15 kredilik 5 derslik bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programını başaramayanların ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık dönemi süresince öğrenciler, isterlerse yüksek lisans programından bazı dersler alabilir ancak, bilimsel hazırlık derslerini başaramayan öğrenciler, yüksek lisans derslerini başarsalar dahi kayıtları silinir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre, eğitim öğretim süresine dâhil edilmez. 2016-2017 Güz döneminden itibaren kayıt olan öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için, (bilimsel hazırlık dersleri hariç) 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesi başarmaları zorunludur.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için kayıt dönemine bakılmaksızın Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmayan tüm öğrenciler bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır. Bilimsel hazırlık derslerini alacak öğrencilerden; 2014-2015 Güz döneminden önce kaydolanlar 51 kredilik 17 dersi ve kredisiz dönem projesi dersini, 2014-2015 Güz döneminden sonra kaydolanlar ise 54 kredilik 18 dersi ve kredisiz dönem projesi dersini başarmaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık derslerini almayacak öğrencilerden; 2014-2015 Güz döneminden önce kaydolanlar 33 kredilik 11 dersi ve kredisiz dönem projesi dersini, 2014-2015 Güz döneminden sonra kaydolanlar ise 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz dönem projesi dersini başarmaları gerekmektedir. 2016-2017 Güz döneminden itibaren kayıt olan öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için, (bilimsel hazırlık dersleri hariç) 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesi başarmaları zorunludur.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, başta okullar olmak üzere her türlü resmi ve özel eğitim kurumlarında ve okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görevli olan eğitim ve okul yöneticileriyle bu görevlere talip/istekli adayların mesleki yeterliklerini geliştirerek, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve tekniklerine vakıf, rekabet ortamında her türlü eğitim programlarını etkili bir biçimde yönetme becerileriyle donatılmış eğitim ve okul yöneticileri yetiştirmektir. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Diploması verilir.

İşletme Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, işletmecilik mesleğini ve yönetim sistem ve kurallarını hizmet ve sanayi sektöründeki iş dünyasına kazandırmak, bu alanda ihtiyaç duyulan gelişmeleri uygulanabilir teknik öğretilerle vermektir. Özellikle İşletmeciliğin Temel Kuralları, Örgüt Teorisi ve Çağdaş Yönetim Kuramı, Pazarlama Stratejileri, Finansal Yönetim, Firma Değerleme, Üretim Yönetimi, Yatırım Analiz ve Kararları ve Yönetim Bilgi Sistemleri gibi zorunlu derslerle seçimlik derslere yer verilmektedir. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Diploması verilir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans

Tanıtım

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans eğitiminde, sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, Türk dünyasının ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak bir eğitim programıdır. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için; 2014-2015 Güz döneminden önce kaydolan öğrenciler için 39 kredilik 13 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini, 2014-2015 Güz dönemi ve sonrasında kaydolanlar için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, Çağdaş Yerel Yönetim Biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, lisans mezunlarına bilişim sistemleri konusunda ileri seviyede bir eğitim vermektir. Bu bölüme herhangi bir mühendislik fakültesi mezunu olanlar ile herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilmektedir Eğitim, bilgisayar teknolojileri ve işletme konusundaki derslerden oluşmaktadır. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 33 kredilik 11 dersi (yeni programa göre 36 kredilik 12 dersi) ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, çağdaş yönetimin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Diploması verilir.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, isteklilere, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ileri düzeyde bir eğitim sunmaktır. Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu program, bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Program, uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Diploması verilir. İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans

Tanıtım

Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık lisans mezunu olmak. Bunların dışındaki enaz dört yıllık fakülte veya yüksekokulların lisans programlarından mezun olup İngiliz Dili alanında ÖSYM tarafından yapılan ya da eşdeğerliği kabul edilen YDS vb. dil sınavlarından en az 70 puan almak. Ayrıca yabancı dilde öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olup halen İngilizce öğretmeni olarak görev yapmakta olanlar başvurabilmektedir (Bu durumda öğretmenlik yapıldığına dair belge gerekmektedir).

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi İngilizce Eğitimi Yüksek Lisans Diploması verilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın en önemli amacı, siyasi ve idari sistemleri, siyasaları, stratejileri ve süreçleri karşılaştırmalı bir biçimde anlamayı ve etkili bir tarzda yönlendirmeyi hedefleyenlerin kişisel ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmektir. Katılımcıların, çağdaş ve çoğulcu demokrasilerde kamu politikalarının ve kamu hizmetlerinin siyaset, bürokrasi ve sivil toplum etkileşimiyle nasıl şekillendiğini ve sonuçlandığını bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmelerine yarayacak bilgiler ve becerilerle donatılmaları esastır. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitimin içeriği ve işleyişi küresel ve ulusal ilkelere ve standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Diploması verilir.

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans

Tanıtım

Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Diploması verilir.

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Tanıtım

Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili, kuram, yaklaşım ve üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlamak, metin analizi, eleştirel düşünme yolu ile Türk Dili ve Edebiyatına ait güncel sorunlara odaklanmaktır. Programda uzmanlaşma alanları olarak; Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı alanlarında çalışmalar yapılması planlanmıştır. Program, uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmış bir Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin en az 4 yıllık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Dil Bilimi, Halk Bilimi ile Türkoloji Lisans programlarından birinden mezun olmak.

Diploma Koşulları

Programı tamamlayabilmek için 36 kredilik 12 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Dönem projesini alabilmek için 18 kredilik dersi başarmak zorunludur. 2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Arap Dili Eğitimi Yüksek Lisans

Tanıtım

Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin, Arap Dili Eğitimi (Arapça Öğretmenliği), Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık, İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bunların dışındaki enaz dört yıllık fakülte veya yüksekokul programlarından mezun olup Arap Dili alanında ÖSYM tarafından yapılan ya da eşdeğerliği kabul edilen YDS vb. dil sınavlarından en az 40 puan almak.

Diploma Koşulları

2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Yüksek Lisans Diploması verilir. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yüksek Lisans

Tanıtım

Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna karşın yabancı dil olarak Türkçeyi öğretecek uzman sayısı ise ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu kapsamda Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yüksek Lisans Programının amacı, katılımcılarını yurt içinde ve yurt dışında Türkçenin yabancılara öğretimi alanında yetkin bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmektir. Katılımcılar, program sonunda edinecekleri diploma ile hem yurt içi hem de yurt dışı Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezlerinde, yabancılara Türkçe öğreten özel kurum ve kuruluşlarda ders verebileceklerdir. Bu eğitim bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Eğitim programı uluslararası standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus Dili Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Polanya Dili ve Kültürü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalya Dili ve Edebiyatı, Hollanda Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Hungaroloji, Hindoloji, Urdu Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Mütercimlik ve Tercümanlık bölümü mezunu olmak.

Diploma Koşulları

2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Ahmet Yesevi Üniversitesi İ Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yüksek Lisans Diploması verilir.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Tanıtım

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP bünyesinde açılan bu uluslararası ilişkiler programı, tezsiz bir yüksek lisans programıdır. Verilecek dersler ve müfredat, uluslararası standartlara uygun bir biçimde belirlenmiştir. Uluslararası İlişkilerle ilgili teorik konuların yanı sıra, önemli jeopolitik havzaları inceleyen alan çalışmaları ve güvenlik meseleleri de ders başlıkları arasında yer almaktadır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

Başvuru Koşulları

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma Koşulları

2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Diploması verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans

Tanıtım

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Programın amacı çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş sağlığı güvenlik yönetim sistemleri, iş sağlığı güvenliği hukuku, acil durumlar, ergonomi, periyodik risk değerlendirme, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş psikolojisi ve çalışma etiği, güvenlik kültürü v.b. konuları kapsayan uzman yetiştirme amaçlanmaktadır. Eğitim süresi en az 2 en çok 3 dönemdir.

BİLGİ

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” madde 8.b.2’de “İş sağlığı ve iş güvenliği alanında YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ olan mühendis, mimar veya *teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verileceği” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak mühendis, mimar veya *teknik eleman İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunlarımız (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavlara doğrudan katılma hakkına sahip olup, başarılı olmaları durumunda B sınıfı **iş güvenliği uzmanı olabilirler.

Başvuru Koşulları

Türkiye’deki üniversiteler ile yurt dışında denkliği YÖK tarafından tanınan üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar bu programa başvuruda bulunabilirler. Ancak yalnızca 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” belirtilen programlardan mezun olanlar **iş güvenliği uzmanı olabilirler.

BİLGİ

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” madde 8.b.2’de “İş sağlığı ve iş güvenliği alanında YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ olan mühendis, mimar veya *teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verileceği” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak mühendis, mimar veya *teknik eleman İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunlarımız (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavlara doğrudan katılma hakkına sahip olup, başarılı olmaları durumunda B sınıfı **iş güvenliği uzmanı olabilirler.

Tanımlar:

*Yönetmelik Madde 4.1.ğ) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

**Yönetmelik Madde 4.1.f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,” ifade eder.

Diploma Koşulları

2016-2017 Güz Dönemi’nden itibaren programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Diploması verilir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.